دسته:مقالات حقوقی

گروه آموزش پیشرفته حقوق

لینک گروه آموزش پیشرفته حقوق :  https://t.me/joinchat/BlmwMT61H0WBCF4KhexKCg   لینک کانال  آموزش پیشرفته حقوق : ...

تدریس تصویری آگهی های ثبت عمومی

نکاتی درمورد داوطلب در تراز آزمون وکالت

🌐نکاتی درمورد داوطلب در تراز آزمون وکالت : ۱️⃣  معدلهای کم قبول شدگان در آزمون وکالت یک...

توضیحاتی در مورد حقوق ثبت در آزمون سردفتری

🌐 توضیحاتی در مورد حقوق ثبت در آزمون سردفتری که اغلب نمی دانید : ۱️⃣ حقوق ثبت در آزمون...