دسته:مجموعه قوانین

متن کامل آیین دادرسی کیفری

  قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات و الحاقات   فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری...

متن کامل قانون مدنی

مقدمه در انتشار وآثار و اجراء قوانین بطورعموم ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه...

متن کامل قانون تجارت

باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار...

متن کامل آیین دادرسی مدنی

  ‌کلیات ‌ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور...

متن کامل قانون مجازات اسلامی

کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر...