دسته:مقالات حقوقی

ریشه های اختلاف نظرات در حقوق مدنی و روشهای تشخیص نظرات آزمونی

✨ریشه های اختلاف نظرات در حقوق مدنی و روشهای تشخیص نظرات آزمونی ✨ ⚖️امیر علی جلیلی⚖️...

تدریس تصویری آگهی های ثبت عمومی

نکاتی درمورد داوطلب در تراز آزمون وکالت

🌐نکاتی درمورد داوطلب در تراز آزمون وکالت : 1️⃣  معدلهای کم قبول شدگان در آزمون وکالت یک...

توضیحاتی در مورد حقوق ثبت در آزمون سردفتری

🌐 توضیحاتی در مورد حقوق ثبت در آزمون سردفتری که اغلب نمی دانید : 1️⃣ حقوق ثبت در آزمون...